Openbare Basisschool Koolhoven

Koolhovenlaan 1 a 5036 TK Tilburg

Schoolfoto van Openbare Basisschool Koolhoven

In het kort

Toelichting van de school

Voorwoord                                               

OBS Koolhoven is een school die valt onder Opmaat groep, ontstaan uit een bestuurlijke fusie per 1 januari 2020 tussen twee stichtingen: stichting Opmaat en Jan Ligthartgroep Tilburg. 

Opmaat groep is een organisatie voor openbaar en bijzonder-neutraal onderwijs in Midden-Brabant bestaande uit 15 openbare basisscholen en 1 AZC-school gelegen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau. Iedere school binnen onze stichting is uniek en het bestuur bestuurt de scholen op hoofdlijnen: We creëren de kaders waarbinnen de scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabiliteit en een efficiënt personeelsbeleid.  Het motto van onze scholengroep is: “Samen maken we het verschil”

 Bij onze scholen dragen circa 500 betrokken, deskundige personeelsleden zorg voor ruim 5000 leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar onze basisscholen gaan en dat de leerkrachten er met plezier werken. Onze morele opdracht is gelijke kansen creëren voor leerlingen. Onze missie is pas geslaagd als de leerling:

• die onze school verlaat zélf -bewust en weloverwogen- kiest voor zijn of haar toekomst.

• beschikt over alle basiskennis, en -vaardigheden. 

• met respect kijkt naar de wereld om zich heen. 

• begrijpt dat alles wat hij of zij doet ook effect heeft op anderen. 

• zichzelf al een beetje kent. 

• door heeft wat een kracht is, maar ook wat nog ontwikkeld kan worden.

• droomt over een leven, dat steeds meer vorm krijgt. 

• ondanks dat de toekomst nog niet voor 100% is bepaald, hij of zij deze toch vol zelfvertrouwen tegemoet gaat. Welke toekomst dat ook is.     

Belangrijke uitgangspunten voor onze manier van lesgeven zijn:

? Wij kiezen voor een aanpak waarin omgeving en mens centraal staan. 

? Wij geven wetenschappelijk getoetst en onderbouwd les. 

? Onze leerkrachten vormen dé sleutel tot succes.

Wij leren kinderen regie te nemen over hún toekomst en wij begeleiden hen daarbij, op de best mogelijke manier. Met veel plezier zoeken we naar het beste resultaat en samen ontdekken we hun ideale pad. En dat doen wij graag samen met u. 

Openbaar en bijzonder neutraal onderwijs 

Onze scholen binnen zijn open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten. Onze openbare en bijzonder neutrale basisscholen zijn van en voor iedereen. De algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden zijn daarom leidend.  Het bestuur van Opmaat groep wenst u en uw kinderen een heel prettig schooljaar toe! 

Met vriendelijke groet,

Marius Liebregts Voorzitter College van Bestuur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief
  • Nieuwsgierig
  • Kansrijk
  • Open
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
655
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven