Openbare Basisschool De Vuurvogel

Eikstraat 11 5038 ML Tilburg

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Kindercampus de Vuurvogel. Deze site geeft je een blik op onze school. Om de echte Vuurvogelsfeer te kunnen proeven nodigen we je van harte uit om te komen kijken. Als u uw kind(eren) wilt aanmelden adviseren wij u dit te doen op of  rond de 3e verjaardag van uw kind(eren). Kindercampus de Vuurvogel werkt met een wachtlijst vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen en gebrek aan ruimte voor al deze kinderen. 

Via deze link kunt u een kijkje nemen in onze school: rondleiding Vuurvogel 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Duurzaam
  • Groei
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vuurvogel heeft een licht groeiend leerlingaantal. Met zij-instromers wordt altijd een gesprek met ouders en de school van herkomst gevoerd om samen te bepalen of er op dat moment een passende plek is op De Vuurvogel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Vuurvogel is een IKC. Dat staat voor Integraal Kindcentrum. Op de Vuurvogel zitten onderwijs en kinderopvang onder één dak. Kinderen vanaf 0 jaar kunnen terecht bij ons. Het team van onderwijs en kinderopvang is hecht en werkt nauw samen. Zo verloopt de overgang van opvang naar school en van school naar opvang  erg soepel. Dit wordt door kinderen, ouders en team (leerkrachten en pedagogisch medewerkers) als zeer positief ervaren.

We werken met een peuter-kleutergroep. Onze Vuurvogel peuters van 3,5 jaar, die staan ingeschreven op onze basisschool, mogen in de ochtend naar de Zwaluw waar ze met de jongste kleuters een aanbod krijgen passend bij hun ontwikkeling. De overstap naar de reguliere kleuterklas wordt zo voorbereid. Alle 4-jarigen starten in de Zwaluw groep, ook als je niet op onze opvang hebt gezeten. Na een aantal weken in deze groep stromen de kinderen, samen met andere Zwaluwtjes, door naar een van de andere kleutergroepen. De kinderen die al op de Vuurvogel opvang zitten zullen eerder doorstromen naar de reguliere kleutergroep omdat zij al bekend zijn met de schoolroutines. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven