Openbare Basisschool De Vuurvogel

Eikstraat 11 5038 ML Tilburg

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel

Het team

Toelichting van de school

We zijn een jong, enthousiast, gedreven en gemotiveerd team. Bij ons handelen staat altijd de missie van de school in de breedste zin van het woord voorop: Kinderen kunnen alles leren. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We zullen in onze campus altijd proberen te werken met vertrouwde gezichten voor de kinderen. Bij kortdurend verlof werken we samen met de vervangingsmanager. Bij langdurend verlof zullen we altijd in samenspraak met onze KCR (kindercampusraad --> MR school & OR opvang) in overleg de vrijgekomen plaats invullen. Bij de kinderopvang werken we met een vaste pool van vervangers, zodat ook daar de kinderen zoveel mogelijk met vertrouwde gezichten in aanraking komen. 

We hebben een protocol dat we inzetten bij ziekte of verlof van de leerkracht. Dit protocol is goedgekeurd door de KCR


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team op de Vuurvogel bestaat uit 14 leerkrachten, een leraarondersteuner, een onderwijsassistent en twee pedagogisch medewerkers. Naast de groepsleerkrachten werken buiten de klassen: de kwaliteitscoordinator (Imke), de teamleider (Erika) en de directeur (Brigitte). De groepsleerkrachten zijn op de volgende manier over de groepen verdeeld: Viola, leerkracht, Kirsten en Francois pedagogisch medewerker

 • Instroomgroep 1  Viola
 • Groep 1-2 Linda & Britt
 • Groep 2 Lotte
 • Groep 3A An & Milou
 • groep 3B Evi
 • Groep 4A Katja & Ivette
 • Groep 4B Liz       
 • Groep 5   Eefje
 • Groep 6   Hanneke & Ivette
 • Groep 7   Laura
 • Groep 8   Ariëlle
 • Onderwijsassistent   Britt & Linda & Renee
 • Leerkrachtondersteuner  Evelien & Britt
 • bewegingsonderwijs  Bil 
 • Conciërge  Ludovic
 • Administratie  Fatima
 • Begeleider Passend Onderwijs  Esther
 • Kwaliteitscoördinator  Imke  
 • Directeur  Brigitte

De schoonmaak wordt verzorgd door Toekomst schoonmaakbedrijf.  Onze school is toegetreden als Partner Opleidingsschool.  Ieder jaar hebben we ruimte voor een LIO-stagiaire (afstudeerplek). An van Otterdijk is de basisschoolcoach, zij begeleidt al onze stagiaires. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen hebben 10 keer op een jaar een vrije vrijdag. Deze data kun je terugvinden in de jaarkalender van onze schoolapp. 

We investeren veel tijd bij onze jongste leerlingen in het aanleren van de schoolse routines. Deze routines zijn door de hele school gelijk en zorgen voor een veilige en voorspelbare omgeving voor de kinderen. Hierdoor gaat het leren makkelijker en kunnen de kinderen en leerkrachten de focus leggen op het ontwikkelen van de  cognitie, de persoonsvorming en burgerschapsontwikkeling. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Omdat we met onze jongste kinderen (vanaf 3,5 jaar) al bezig zijn met het aanleren van schoolse routines kunnen we een voorspelbare leeromgeving voor onze kinderen creëren. We sluiten daarbij niet aan bij hun belevingswereld, die kennen zij immers al, maar bieden de kinderen veel nieuwe kennis aan. Deze kennis gaat zowel over cognitie, persoonlijke ontwikkeling als burgerschapsvorming. We vinden het heel belangrijk de kinderen voldoende kennis mee te geven waar zij doelgericht vaardigheden mee kunnen gaan ontwikkelen. Zo bieden we duurzaam onderwijs. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de jaren dat kinderen naar school gaan kan het zo zijn dat een kind extra begeleiding nodig heeft. Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) laat zien wat wij op De Vuurvogel aan extra zorg, boven op de basisondersteuning*, kunnen bieden. 

Ambities

Naast de basisondersteuning en de al gerealiseerde zorg zijn dit onze ambities voor de toekomst m.b.t. (extra) ondersteuning: 

 • Organiseren van de visie op leren;
 • Focus op lesgeven en het behalen van streefdoelen van alle leerlingen.
 • Normaliseren waar kan, specialiseren waar moet.  
 • Verhogen van de uitstroomniveaus van leerlingen door professionaliseren leerkrachten (eindtoets groep 8): Uitstroom vanaf 2021 > 75% 1S/2F  
 • 80% van de leerlingen laat groei zien op zijn/haar ontwikkeling per schooljaar 
 • Doorgaande lijn 0 tot 13 jaar binnen onze kindercampus. 
 • Gedegen curriculum waarin de pijlers van de school stevig vastgelegd zijn, gebruik makend van Nederlands Kennis Curriculum (NKC)
 • Cruciale leerinhouden verder vaststellen. 
 • Door-ontwikkelen van onze professionele leergemeenschap.  
 • Opleiden van meer experts: taalexpert, begrijpend leren expert, directe instructie expert 
 • Passend aanbod voor onze leerlingen die in snel tempo de lesstof eigen maken.
 • Doorlopende leerlijn hoogbegaafdheid in de klas. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Samen met ouders zoeken leerkrachten en ondersteuners op De Vuurvogel naar de juiste begeleiding voor de leerlingen. Dat doen we door inzet van de Denktank, het ondersteuningsteam op de Vuurvogel. We bespreken met een team van experts de hulpvragen van school en/of thuis, om zo de juiste actie te kunnen nemen. Er zijn drie onderwijsondersteuners op de Vuurvogel die samen met leerlingen, individueel of in groepjes, kunnen werken aan de doelen van de leerlingen.

Sommige leerlingen hebben een intern arrangement wat betekent dat ze  werken met een eigen leerlijn of doelen. We zijn trots om te zien dat de leerlingen hun doelen kunnen behalen met de extra ondersteuning en inzet. Dat motiveert hen weer om goed hun best te doen en meer successen te behalen. Die doelen kunnen gericht zijn op basiskennis en -vaardigheden, persoonsvorming en gedrag

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op kindercampus de Vuurvogel werken we met een zogenaamde instroomgroep. Deze groep noemen we De Zwaluw. Alle leerlingen die 4 jaar worden en op school starten beginnen in deze groep. Zij zijn hier 5 dagen per week en 4 keer per week komen in de ochtend de peuters van de kinderopvang om samen met onze 4-jarigen te spelen en te leren. In de doorgaande lijn begeleiden we kinderen vanuit 1 visie en 1 pedagogisch aanpak. In de Zwaluw worden de kinderen begeleid door een pedagogisch medewerker én een leerkracht. Beiden zijn VVE-geschoold. Kinderen krijgen een aanbod op maat.  Kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen deze vinden in deze groep, maar ook de kinderen die meer gebaat zijn bij een rustiger tempo komen aan hun trekken. De overstap van peutergroep naar kleutergroep zal gemakkelijker en vloeiender verlopen. De condities voor het goed kunnen opstarten in een kleutergroep zijn al aanwezig. Hierdoor hebben de kleuterleerkrachten meer rust in de kleutergroep en kunnen zij zich richten op de behoeften en ontwikkeling van de kinderen in hun groep.

Er is over dit initiatief een boek geschreven. Dat kun je hier bestellen: https://www.instondoboeken.nl/Product/202/werk-met-peuters-en-kleuters-in-een-groep.nl

Terug naar boven