Floriant

Burg Schullstraat 2 4001 VV Tiel

  • Schoolfoto van Floriant
  • Schoolfoto van Floriant

In het kort

Toelichting van de school

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u relevante gegevens over onze school. We verwijzen u naar onze website www.basisschoolfloriant.nl voor aanvullende informatie en/of schooldocumenten.

Basisschool Floriant heeft een intern gehuisveste peuteropvang, kinderdagopvang, voor- en naschoolse opvang. Hiermee biedt basisschool Floriant plek aan kinderen van 0 tot 13 jaar, van 07:30 tot 18:30 uur indien gewenst.

Vriendelijke groet,

Mark de Goeij
directeur basisschool Floriant

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structureel Coöperatief Leren
  • Samen sterk
  • Kanjertraining
  • Iedereen uniek
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen onze school staat de sociale veiligheid van de kinderen, de ouders en het personeel hoog in het vaandel. Met ons beleid en onze resultaten zijn wij door de GGD erkend als Gezonde School met de expertise op het gebied van welbevinden. 

Terug naar boven