Floriant

Burg Schullstraat 2 4001 VV Tiel

  • Wij vinden lezen heel belangrijk en hebben daarom een mooie bibliotheek met een grote collectie actuele boeken!
  • Dit is een indruk van onze school aan de kant van de Cambier van Nootenlaan. Een stukje van het vernieuwde schoolplein  is in beeld.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Periodiek meet de Floriant de leerlingtevredenheid en de sociale veiligheid op school. In de bijlage vindt u de samenvatting van de meest recente peiling. Voor inzage in de complete rapportage verwijzen we u naar de directie van school. 
Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks worden de ouders van basisschool Floriant bevraagd over de ontwikkelingen, de veiligheid en de onderwijskwaliteit op school. In de bijlage is de samenvatting van de meest recente peiling opgenomen. Voor een complete inzage verwijzen we u naar de directie van de school.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven