Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits, loc. West

Wadenoijenlaan 403 4006 AJ Tiel

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits, loc. West

In het kort

Toelichting van de school

De Prins Mauritsschool locatie West is een vernieuwende school met veel aandacht voor veiligheid en geborgenheid voor de kinderen. De school staat aan de Wadenoijenlaan in de wijk Tiel West. In de wijk wonen mensen uit verschillende culturen. Dat weerspiegelt zich in de samenstelling van de schoolpopulatie. Met recht worden wij een “kleurrijke” school genoemd. Deze locatie heeft een 5-gelijke-dagen-model, wat betekent dat de leerlingen van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur les krijgen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarsschap
  • Stimulerende omgeving
  • Respect voor elkaar
  • Samenwerkend leren
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De terugloop van de school kunnen wij wijten aan de krimp van het aantal leerlingen dat in ons postcode gebied (voornamelijk postcode gebied 4006) woonachtig is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven