Openbare Basisschool de Molenwerf

Priorlaan 1 4003 AP Tiel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Molenwerf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Molenwerf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Molenwerf

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Openbare basisschool de Molenwerf

Ons motto is: Vertrouwen geeft zelfvertrouwen

U vindt hier informatie over:

- wie wij zijn

- wat wij belangrijk vinden

- onze opbrengsten en adviezen m.b.t. het voortgezet onderwijs

Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te geven in onze school. Als u meer informatie wilt bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op school. 

Belt u gerust naar 0344 - 632 689 om een afspraak te maken!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Vertrouwen
  • Kwaliteit
  • Samen
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wanneer het nodig is kunnen wij expertise vragen aan de gedragsspecialisten van de stichting.

Terug naar boven