Montessori Tiel

Dahliastraat 27 4001 EC Tiel

  • Schoolfoto van Montessori Tiel
  • Schoolfoto van Montessori Tiel
  • Schoolfoto van Montessori Tiel

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de Montessori Tiel, alsook in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Aangezien de school een administratieve samenwerking heeft met de Moespot worden veel gegevens in eigen beheer toegevoegd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Help mij het zelf te doen
  • Werken aan en met leerdoelen
  • Wereldoriëntatie in brede zin
  • een "groene" school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De bekostiging vanuit het rijk wordt per kalenderjaar (in plaats van schooljaar) vastgesteld. Zo krijgen scholen op hetzelfde moment inzicht in de volledige bekostiging. Het aantal leerlingen dat een school heeft, is belangrijk voor de hoogte van het bedrag dat scholen krijgen. De teldatum is vanaf 1 januari 2023 naar 1 februari van het vorige kalenderjaar verplaatst. Voorbeeld: het bedrag voor het kalenderjaar 2024 wordt vastgesteld met de teldatum op 1 februari 2023.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven