Montessori Tiel

Dahliastraat 27 4001 EC Tiel

  • Schoolfoto van Montessori Tiel
  • Schoolfoto van Montessori Tiel
  • Schoolfoto van Montessori Tiel

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de Montessori Tiel, alsook in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Aangezien de school een administratieve samenwerking heeft met de Moespot worden veel gegevens in eigen beheer toegevoegd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Help mij het zelf te doen
  • Werken aan- en met leerdoelen
  • Wereldoriëntatie in brede zin
  • een "groene" school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2019-2020 is gestart met 169 leerlingen.Mede met behulp van de werkdrukregelingsgelden konden er 8 groepen geformeerd worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen de school zijn spreekuren door schoolarts en schoolverpleegkundige, deze worden door de GGD gepland en gecommuniceerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven