Nederlands Hervormde Basisschool De Zaaier

Broekhuizenstraat 10 3784 WT Terschuur

Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool De Zaaier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het totaal gemiddelde wat de leerlingen aan onze school geven is een 8,6. Het rapport wat op de site staat noemt alleen de gemiddelde score van de leerlingen uit groep 7 en 8. Vandaar dat er een klein verschil zit in het totaal gemiddelde. Het gemiddelde van de leerlingen van groep 7 en 8 komt uit op een gemiddelde score van 8,4. 

Zie voor de verdere uitleg het bijgevoegde rapport.

 
Tevredenheid
8,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomst van de vragenlijst laat een reëel beeld zien. De vragenlijst is door 87 % van de ouders ingevuld. Het (totaal) cijfer wat de ouders aan onze school geven is een 8,5. Voor onszelf halen we hier de volgende aandachtspunten uit. Het schoolklimaat (sfeer, omgang, veiligheid) wordt beoordeeld met een 8,0. We willen aan de veilige en prettige leeromgeving blijven werken om het op een goed niveau te houden. Het onderwijsleerproces is goed. Met name het punt dat het kind wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen valt bij dit onderdeel op. Het is beoordeeld op een 7,9.  Daar gaan we mee aan de slag. Het item informatie en communicatie is beoordeeld met een 8,0. Hier willen we aan blijven werken.

Zie voor meer info de bijgevoegde rapportage. 

Tevredenheid
9,4

Terug naar boven