RK Basisschool De Kameleon

Leliestraat 26 4537 RJ Terneuzen

Schoolfoto van RK Basisschool De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

De Kameleon is een centraal punt in de wijk en wil graag een veilige haven zijn, een plaats waar kansen geboden worden zodat ieder kind zich kan zich ontwikkelen tot wie hij/zij is en een plek kan vinden in de wereld. Samen als één team worden kinderen in hun groei en ontwikkeling begeleidt. 

Voor meer informatie over deze school kunt terecht op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum
  • Centrale plek in de wijk
  • Individuele ontwikkeling
  • Kansen bieden
  • Samen één aanpak, één visie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum wordt bezocht door ongeveer 180 leerlingen. De kenmerken van onze leerlingen en de consequenties daarvan voor ons onderwijs en onze organisatie, hebben we beschreven in het OAB Locatieplan. In dit document staan de kenmerken per groep beschreven en de consequenties voor de groep(en) en de school. Het leerlingenaantal daalt de laatste jaren. In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken van de leerlingen- de volgende aandachtspunten: extra aandacht voor taalonderwijs, extra aandacht voor gedragsregulering en extra aandacht voor thematisch onderwijs, levensecht leren, Verlengde schooldag en burgerschap.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven