Basisschool Zonzeel

Polderstraat 110 4844 BK Terheijden

  • Polderstraat 110
4844BK Terheijden
  • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel
  • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel
  • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel

In het kort

Toelichting van de school

Zonzeel: Samen leren, Samen groeien!  

Basisschool Zonzeel is een leuke, gezellige dorpsschool in Terheijden waar dagelijks ruim 170 leerlingen met plezier naartoe komen. In ons moderne schoolgebouw proberen we vanuit onze visie Samen leren, samen groeien met een team van bevlogen onderwijsmensen het beste uit onze leerlingen en uit onszelf te halen. Onze kernwaarden zijn leidend voor ons handelen en voor onze onderwijsinhoudelijke keuzes: 

- Doelgericht en betekenisvol 

- Leren op eigen niveau 

- Vertrouwde omgeving 

- Zelfstandigheid 

Wij streven de volgende doelen na:

- Een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8

- Het ontwikkelen van de betrokkenheid van onze leerlingen

- Doelgericht en betekenisvol leren

- Vorming van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werken, leren en ontwikkelen 

We willen voor onze leerlingen een school zijn waar we hen helpen zich te ontplooien door een aanbod van gestructureerde situaties waarin ze zelf kunnen ontdekken, ervaren, vergelijken en onderzoeken. Op Zonzeel richten we ons onderwijs waar mogelijk uitdagend en ondersteunend in en begeleiden we leerlingen in hun proces naar zelfstandigheid en betrokkenheid. Dat doen we o.a. door de inzet van ons eigen Zonzeel Instructiemodel, waarin een nadrukkelijke rol is weggelegd voor activerende en coöperatieve werkvormen en coachrollen. Gedurende het schooljaar wordt er periodiek gewerkt aan de hand van ons eigen Zonzeel op avontuur, waarbij klas doorbrekend en soms ook vakoverstijgend gewerkt wordt en leerlingen de gelegenheid krijgen te ontdekken waar hun talenten en interesses liggen. Op Zonzeel ontwikkelen we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen door hen positieve ervaringen en leermomenten aan te bieden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, Samen groeien
  • Zelfstandigheid
  • Vertrouwde omgeving
  • Adaptief onderwijs
  • Doelgericht en betekenisvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt bij de start van schooljaar 2022-2023 163 leerlingen. In de loop van het schooljaar stijgt dit aantal door instroom van nieuwe leerlingen naar circa 180 leerlingen.
De leerlingen zitten in jaargroepen, in het schooljaar 2022-2023 is de groepsindeling als volgt:

Groep 1/2 a juf Femke en juf Lisette

Groep 1/2b juf Leonie

Groep 3 juf Karin en juf Anja

Groep 4 juf Daphne

Groep 5/6 juf Angela en juf Miriam

Groep 6/7 meneer Bart en juf Laura

Grope 8 meneer Sven en meneer Bart

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vanzelfsprekend besteden we veel zorg aan het handhaven van een goed schoolklimaat en een hoge mate van veiligheid voor iedereen die op onze school werkt.

Vandaar dat we u ook graag een aantal beleidsdocumenten die daar over gaan willen laten lezen.

Terug naar boven