Basisschool Zonzeel

Polderstraat 110 4844 BK Terheijden

  • Polderstraat 110
4844BK Terheijden
  • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel
  • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel
  • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel

In het kort

Toelichting van de school

Zonzeel: Samen leren, Samen groeien!  

Basisschool Zonzeel is een leuke, gezellige dorpsschool in Terheijden waar dagelijks ruim 170 leerlingen met plezier naartoe komen. In ons moderne schoolgebouw proberen we vanuit onze visie Samen leren, samen groeien met een team van bevlogen onderwijsmensen het beste uit onze leerlingen en uit onszelf te halen. Onze kernwaarden zijn leidend voor ons handelen en voor onze onderwijsinhoudelijke keuzes: 

- Ontwikkeling

- Kwaliteit

- Uitdagend

- Vertrouwen

Wij richten ons op de volgende focuspunten:

- We stimuleren eigenaarschap bij zowel leerlingen als leerkrachten.

- We richten ons op het creëren van een stevige basis.

- We gaan met onze leerlingen op avontuur door ze in een betekenisvolle leeromgeving zelf te laten ervaren en ontdekken.

- We zijn weetgierig en stimuleren dat ook bij onze leerlingen.

We willen voor onze leerlingen een school zijn waar we hen helpen zich te ontplooien door een aanbod van gestructureerde situaties waarin ze zelf kunnen ontdekken, ervaren, vergelijken en onderzoeken. Op Zonzeel richten we ons onderwijs waar mogelijk uitdagend en ondersteunend in en begeleiden we leerlingen in hun proces naar zelfstandigheid en betrokkenheid. Dat doen we o.a. door de inzet van ons eigen Zonzeel Instructiemodel, waarin een nadrukkelijke rol is weggelegd voor activerende en coöperatieve werkvormen en coachrollen. Gedurende het schooljaar wordt er periodiek gewerkt aan de hand van ons eigen Zonzeel op avontuur, waarbij klas doorbrekend en soms ook vakoverstijgend gewerkt wordt en leerlingen de gelegenheid krijgen te ontdekken waar hun talenten en interesses liggen. Op Zonzeel ontwikkelen we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen door hen positieve ervaringen en leermomenten aan te bieden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, Samen groeien
  • Ontwikkeling
  • Kwaliteit
  • Uitdagend
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt bij de start van schooljaar 2023-2024 158 leerlingen. In de loop van het schooljaar stijgt dit aantal door instroom van nieuwe leerlingen naar circa 180 leerlingen.
De leerlingen zitten in jaargroepen, in het schooljaar 2023-2024 is de groepsindeling als volgt:

Groep 1/2 a juf Femke en juf Lisette

Groep 1/2b juf Leonie en juf Lisette

Groep 3 juf Karin en juf Anja

Groep 4 juf Daphne

Groep 5/6 juf Angela en juf Inge

Groep 6/7 meneer Bart

Groep 8 meneer Sven en juf Judith

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verkeersveiligheid

Onze school heeft het BVL: het Brabants Verkeersveiligheid Label. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen veilig deelnemen aan het verkeer. We bieden in alle groepen verkeerslessen aan uit de lesmethode van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 leggen de kinderen een theoretisch verkeersexamen af en een praktisch verkeersexamen op de fiets. Door het schooljaar heen besteden we in alle groepen aandacht aan diverse activiteiten en thema's die gerelateerd zijn aan verkeersveiligheid. Voorbeelden hiervan zijn: het Dode-Hoek-Project, het Fluor-feest en Op voeten en fietsen.

Terug naar boven