Basisschool De Boogerd

Beusichemseweg 118 3997 ML 't Goy

  • Zelf gips maken voor het project Loeren bij de boeren.
  • Buiten spelletjes doen tijdens een stralende Koningsdag.
  • Tikkertje spelen in gymzaal De Ploeg.
  • Samen spelen buiten op het schoolplein.
  • Spelen op de tractorband.

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit acht personen.

We werken met twee parttime leerkrachten in groep 1-2-3, een fulltime leerkracht in groep 4-5-6 en twee parttime leerkrachten in groep 7-8.

We hebben een leraarondersteuner, een intern begeleider en een directeur.

Daarnaast werken we graag met stagiaires van de Marnix-academie en het MBO; iedere groep heeft een eigen stagiaire.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van een leerkracht doen we een beroep op onze invalpool.

Als niemand vanuit deze pool beschikbaar is proberen we eerst een collega te vinden die de groep kan overnemen.

Als dit niet lukt verdelen we de leerlingen over de andere groepen.

In het uiterste geval vragen we ouders hun kind thuis te houden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met drie groepen: de onderbouw met groep 1-2-3, de middenbouw met groep 4-5-6 en de bovenbouw met groep 7-8.

De groepen zijn niet groot, waardoor er voor de leerkracht voldoende tijd is voor het geven van individuele aandacht en effectieve groepsinstructies.

Begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat ook de hoogvaardige leerling het onderwijs krijgt dat bij zijn of haar behoefte past.

Net als andere leerlingen hebben ze de ervaring nodig dat ze hun schouders ergens onder moeten zetten, dat ze fouten mogen maken, dat frustratie erbij hoort en dat doorzetten dan helpt. Als de leerstof te gemakkelijk blijft, doet een leerling deze ervaring niet op.

We hebben binnen Fectio afspraken gemaakt om deze leerling op maat te kunnen begeleiden. We onderscheiden daartoe drie niveaus, die elkaar als treden opvolgen. Bij elk niveau neemt de hoeveelheid basisstof af en de verdieping toe. 

Op elke school is een leerkracht opgeleid als Talentcoach. Voor vragen over het aanbod kunt u bij hen terecht.


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Boogerd vindt het belangrijk dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat zoveel mogelijk passend is bij hun eigen ontwikkeling. Zowel voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, als kinderen die extra uitdaging nodig hebben, bieden wij een passend aanbod. Daarom werken wij op verschillende niveaus waarbij ook gebruik wordt gemaakt van verschillen en kwaliteiten die kinderen met zich meebrengen.De Intern Begeleider kijkt samen met de leerkracht naar de hulp die een individuele leerling nodig heeft. Korte lijnen hierbij tussen de leerkracht, ouders en de intern begeleider vinden we belangrijk.

We zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband ProfiPendi voor die leerlingen die wij als school onvoldoende kunnen bedienen. Dit samenwerkingsverband zorgt voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom de kinderen, de scholen en de ouders.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren blijven we leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte begeleiden. De hulpvraag van een kind is hierbij erg belangrijk; samen met de ouders bekijken we of we aan deze hulpvraag kunnen voldoen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar de kinderen voor de basisschool zijn geweest, zorgen voor een overdracht naar onze school. Wij ontvangen deze informatie na toestemming van de ouders/verzorgers. De ervaringen van deze peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gebruiken wij, net als de input van de ouders, om ons onderwijs vanaf de start van groep 1 aan te laten sluiten op de ontwikkeling het kind.

Terug naar boven