Basisschool De Boogerd

Beusichemseweg 118 3997 ML 't Goy

  • Zelf gips maken voor het project Loeren bij de boeren.
  • Buiten spelletjes doen tijdens een stralende Koningsdag.
  • Tikkertje spelen in gymzaal De Ploeg.
  • Samen spelen buiten op het schoolplein.
  • Spelen op de tractorband.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool De Boogerd

Wij zijn een kleine school in het dorp 't Goy met een grote en groene speelruimte voor alle leerlingen. Binnen onze school is veel aandacht voor ieder kind. Met instructiegroepen en een dag- en weektaak willen we onze leerlingen een goede basis bieden om ze zelfstandig en zelfbewust te maken. We besteden veel aandacht aan de hoofdvakken rekenen, lezen en taal. Persoonlijk leren staat hierbij centraal.

Wilt u meer weten of heeft u vragen/opmerkingen?  Neem contact met ons op via de mail directie@rk-deboogerd.nl of via de telefoon 030-6011614. U bent altijd welkom voor een rondleiding en een gesprek.

Fectio: het bestuur

Het bestuur van Fectio wordt gevormd door één bestuurder-directeur, Rob Boerman.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, op het gebied van personeelsbeleid, kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, ICT, huisvesting en financiën. Hij wordt geadviseerd door het team van directeuren van de 12 scholen.

Op specifieke onderwerpen gebeurt dat door medewerkers van het bestuursbureau.

Daarnaast informeert de bestuurder de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De bestuurder bezoekt regelmatig de scholen om zodoende op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen Fectio. Eenmaal per jaar gaat hij op schoolbezoek en heeft een gesprek met het schoolteam.

Wilt u contact opnemen met de bestuurder?

Dat kan via telefoonnummer: 030-6381121. Of via mail: info@ksfectio.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • dorpsschool
  • sfeervol en warm
  • met aandacht
  • ambitie
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
41
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Boogerd werkt met een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen onder leiding van leerkrachten eten en daarna onder toezicht van leerkrachten spelen.

Daarnaast werken we samen met kinderdagverblijf 't Zonnetje in Houten voor de naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven