Basisschool Lambertus

Meestersweg 5 6071 BN Swalmen

Schoolfoto van Basisschool Lambertus

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Elke twee jaar houdt de Stichting Swalm & Roer een tevredenheidsonderzoek bij alle scholen voor Primair Onderwijs van de stichting. Medewerkers, ouders en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen dan de mogelijkheid om de vragenlijst van PO-Vensters anoniem in te vullen. Het tevredenheidsonderzoek is in de periode april t/m juni 2021 afgenomen.

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven