Basisschool Lambertus

Meestersweg 5 6071 BN Swalmen

  • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
  • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
  • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
  • Schoolfoto van Basisschool Lambertus

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2016-2017 hebben we gekozen voor de afname van de Eindtoets Route 8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Data gebruiken omdat het moet? Nee, op onze school gebruiken wij data, omdat uit onderzoek blijkt dat het ertoe doet. De leerkracht heeft data nodig om hoogstaand onderwijs te kunnen geven. Op onze school bestaat de meting van de tussenresultaten uit: resultaten methode gebonden toetsen, eigen lesobservaties en Cito toetsen. De Citotoetsen worden elk schooljaar in januari/februari en mei/juni klassikaal (m.b.v. chromebooks) afgenomen. De leerkracht maakt in samenwerking met zijn/haar collega's, waaronder de intern begeleider een analyse van de toetsen, waarna de gegevens op grond van de beschikbare informatie (uit data en reflectie op het (eigen) leerkrachthandelen) worden geïnterpreteerd. Daarbij wordt de cyclus Data-Duiden-Doelen-Doen gebruikt. Deze gegevens worden in teamverband besproken, waarna in samenwerking met de leerlingen en ouders (nieuwe) leerdoelen worden geformuleerd en lesactiviteiten worden gekozen. In ons ondersteuningsplan staat ons denken en doen op dit punt beschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven