CBS De Parel

Leeuwerikstraat 5 3291 XJ Strijen

  • Schoolontbijt
  • Schoolfoto van CBS De Parel
  • Schoolfoto van CBS De Parel
  • Schoolfoto van CBS De Parel
  • Schoolfoto van CBS De Parel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leraar door bijvoorbeeld ziekte vervangen moet worden kunnen we gelukkig een beroep doen op een vaste pool van invalkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Zowel in de Plusklas, als op de Talentenmiddagen, wordt er groepsdoorbrekend gewerkt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school richt zich niet op een specifieke doelgroep. Bij elke leerling wordt in kaart gebracht welke specifieke onderwijsbehoeften het heeft en daar wordt het onderwijs op afgestemd.

Dagelijks is er een onderwijsassistente en meestal ook extra leerkracht beschikbaar voor leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Ook beschikt de school over specialisten op het gebied van rekenen, taal/lezen en gedrag.

Bovendien is binnen Scholengroep De Waard een orthopedagoog in dienst. Deze is op afroep voor onze school beschikbaar.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven