CBS De Parel

Leeuwerikstraat 5 3291 XJ Strijen

  • Schoolontbijt
  • Schoolfoto van CBS De Parel
  • Schoolfoto van CBS De Parel
  • Schoolfoto van CBS De Parel
  • Schoolfoto van CBS De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het venster van Christelijke basisschool De Parel. Behalve in dit schoolvenster kunt u ook veel  informatie vinden op onze website. Daar kunt u ook de schoolgids inzien of downloaden. De actuele ontwikkelingen volgt u het gemakkelijkste via onze Facebookpagina (CBS De Parel Strijen) of de SchoolApp.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vaardigheden voor de 21e eeuw
  • Samenwerken
  • Creativiteit
  • Ouders als partner
  • Elk talent telt

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal heeft zich na een aantal jaren van krimp gestabiliseerd. Beleid is om stabiel met 8 groepen te blijven werken, zodat er geen combinatieklassen zijn. Dit kan betekenen dat er voor sommige groepen een (tijdelijke) leerlingenstop kan gelden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven