De Schalm

Sint Sebastianusstraat 10 5935 AX Steyl

  • Schoolfoto van De Schalm
  • Schoolfoto van De Schalm
  • Schoolfoto van De Schalm

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingenraad

Wij werken op school met een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt gevraagd om mee te denken bij tal van zaken en samen met school op zoek te gaan naar oplossingen.

In april 2023 heeft er een leerlingtevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten zijn beschikbaar binnen Vensters.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 heeft er een oudertevredenheidsonderzoek via de Vensters vragenlijst plaatsgevonden. Van de 212 uitgenodigde ouders hebben er 90 gereageerd. De resultaten zijn via Vensters te zien.

Wij zijn blij met de grote tevredenheid op het vlak van veilig voelen op school, met plezier naar school gaan en de opvoedkundige aanpak van school. Aandachtpunten zijn het aansluiten op niveau en het voldoende uitdagen van de leerlingen om zich maximaal te ontwikkelen.
De enquête geeft geen gedetailleerde info over wat daar precies mee bedoeld wordt, dit gaan wij bij ouders nog uitvragen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven