CBS Oranje Nassauschool

Meidoornstraat 9 9501 VX Stadskanaal

Schoolfoto van CBS Oranje Nassauschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de gegevens van CBS Oranje Nassauschool. U vindt hier de algemene gegevens van onze school. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk onderwijs
  • rust en veiligheid
  • toekomstgericht
  • samen leren
  • ontwikkelen eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van onze school komen uit een relatief groot voedingsgebied. We zien dat ouders bewust kiezen voor onze school ook al staat er een andere school dichterbij. We zitten in een krimpregio en dat merken we nu. Vorig jaar verlieten meer dan 40 leerlingen onze school om een start te maken in het voortgezet onderwijs.

De aanwas van kleuters gaat gestaag door. We zijn na de voorjaarsvakantie 2024 met een derde kleutergroep gestart. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hebben er voor gekozen om de visie heel kort te houden: veiligheid voor iedereen op school.

In het veiligheidsplan verwijzen we naar allerlei andere documenten. Deze zijn op school digitaal aanwezig.

Terug naar boven