De Maasoever

Emmy Belinfantestraat 1 3207 HA Spijkenisse

  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever

Het team

Toelichting van de school


We hebben een bevlogen en gepassioneerd team dat iedere dag het beste onderwijs geeft aan uw kind. Door middel van teambrede nascholing zorgen we dat onze vakkennis up to date is.

Daarnaast hebben we leerkrachten die naast hun taak voor de groep, gespecialiseerd zijn op diverse gebieden, te weten:

- gedragsspecialisten

- didactisch coaches

- rekencoördinatoren

- taalcoördinator

- jonge kind specialisten

- gecertificeerde Rots en Water trainers

- MHB specialisten

- ICT-coördinator

- Ring aanpak trainers

Deze kennis wordt schoolbreed ingezet ten behoeve van onze leerlingen.

Daarnaast zijn wij een opleidingsschool. Dit wil zeggen dat we jaarlijks veel stagiaires op school hebben. Wij vinden het belangrijk dat onze collega’s van de toekomst de gelegenheid krijgen om het prachtige vak te leren. Onze interne opleidingscoördinator onderhoudt de contacten met de Pabo en regelt de organisatorische zaken rondom de stageperiodes. Onze leerkrachten krijgen professionalisering om de stagiaires op de goede manier te begeleiden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega met verlof gaat, kijken we eerst of we dit verlof intern op kunnen lossen. Dit kan door collega’s met andere werkzaamheden hiervoor in te zetten en/of collega’s te vragen of zij hun werktijdfactor tijdelijk willen uitbreiden. 

Vanuit de RVKO is er een vervangingspool van leerkrachten. Wanneer deze leerkrachten nog niet elders ingezet zijn, kunnen zij het verlof opvangen. In de huidige tijd van schaarste zijn deze poolwerknemers vaak al ingezet. 

Wanneer het niet mogelijk is om het intern op te lossen en/of aanspraak te maken op een collega uit de vervangingspool, zullen we een vacature uitzetten die zowel op de site van ons bestuur als op onze social media kanalen wordt gedeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons team is dagelijks bezig met het verbeteren van ons onderwijs. Dit doen we door middel van professionalisering, lesbezoeken en gezamenlijke lesvoorbereidingen.

De focus ligt op het versterken van de leerkrachtvaardigheden. We professionaliseren onszelf nog verder in het inzetten van het expliciete directe instructiemodel (EDI). Met deze werkwijze werken alle leerlingen aan hetzelfde lesdoel, maar differentieert de leerkracht op gebied van de begeleiding. De leerling gaat zelfstandig aan de slag wanneer hij de stappen zelf kan maken om de opdrachten op te lossen. 

Daarnaast starten we dit jaar schoolbreed met de methode Breinhelden. Een methode om de executieve functies van de leerlingen te versterken. Executieve functies zijn de regelfuncties van de hersenen waarmee ze hun gedrag en leren kunnen aansturen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met de leerkracht en de andere kinderen ontwikkelen onze kleuters kennis en vaardigheden tijdens betekenisvol spel in de hoeken. De ontwikkeling van ieder kind verloopt volgens dezelfde stappen, maar elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Het belangrijkst voor een kind in de kleuterleeftijd (4-6 jaar) is begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en daar stukje bij beetje eigenaar van worden.
Jonge kinderen verkennen hun wereld door spel. Ze ontdekken van alles terwijl ze aan het spelen zijn en verbinden die inzichten met kennis die ze al hebben of net hebben gehoord tijdens een instructie.

Met een beredeneerd aanbod gebaseerd op de SLO-doelen als wordt bieden we thematisch onderwijs aan. Door middel van een verhaal introduceren we het thema. We breiden, met de kinderen die hieraan toe zijn, het verhaal uit door rollenspel. We bieden verkleedkleren en materialen aan om deze rollen te kunnen spelen. De hoeken worden hierop ingericht, zodat we het spel in verschillende hoeken kunnen verbinden.

We bieden de activiteiten aan op verschillende ontwikkelniveaus. Zo krijgen ze ruimte om te kiezen en wordt de betrokkenheid vergroot. We observeren de kinderen tijdens hun spel op basis hiervan geven we een passende impuls aan het spelen en leren. Dit registreren wij in het LVS IEP.

We geven instructie passend bij de ontwikkeling van de leerlingen. Dit kan aan de hele groep, in kleinere groepen (kleine kring) of tijdens het spel. De verwerking van hun opgedane kennis gebeurt tijdens het spel, waardoor de hersenen geactiveerd worden en er nieuwe verbindingen gevormd worden die nodig zijn bij het leren nu en later.

Voor de resultaatafspraken VVE op gemeenteniveau verwijzen wij naar de site van Nissewaard: Voor- en vroegschoolse educatie

Terug naar boven