De Maasoever

Emmy Belinfantestraat 1 3207 HA Spijkenisse

  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever

In het kort

Toelichting van de school

De Maasoever is een school met een vriendelijk en veilig klimaat, centraal gelegen in de wijk Maaswijk in Spijkenisse.

De Maasoever is een school die onder het bestuur RVKO valt. 
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
T: 010-4537500
E: info@rvko.nl
W:www.rvko.nl

Voorzitter College van bestuur: 
drs. A.J.M. Groot Zwaaftink

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • burgerschap
  • eigenaarschap
  • veiligheid
  • hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
402
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Je optimaal ontwikkelen, kan alleen als je goed in je vel zit. Het is belangrijk dat je je veilig voelt en jezelf kunt zijn. We werken hierbij aan de sociaal emotionele competenties vanuit onze methode Kwink: besef hebben van jezelf; besef hebben van de ander; relaties hanteren; keuzes kunnen maken en zelfmanagement. Hierbij helpen we de kinderen bij het ontwikkelen van de executieve functies. Dit zijn de regelfuncties van de hersenen die je gedrag en leren aansturen. 

Terug naar boven