Openbare Basisschool J.C. van Gent

Molenlaan 26 3245 CP Sommelsdijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool J.C. van Gent

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster  van de  OBS J.C. van Gent.

OBS J.C. van Gent is de openbare schoolvoorziening voor de dorpskernen Middelharnis en Sommelsdijk. De school telt 260 leerlingen en is gehuisvest in een oud maar sfeervol gebouw aan de rand van Sommelsdijk. In 2026 hopen we een nieuw gebouw te betrekken waar ook de opvang en het wijkgebouw gehuisvest zijn. We gaan dan verder als een Integraal Kind Centrum (IKC) in een multifunctionele accomedatie.

Op onze school werken we handelings- en opbrengstgericht. De komende jaren werken we bovendien aan manieren om ons anders (nog) meer kindgericht te maken Dat betekent dat we ons onderwijs aanpassen aan de mogelijkheden van het kind.

Op deze pagina vindt u gegevens over onze school. Deze zijn zowel gepubliceerd door DUO als de school zelf. U en uw kind zijn van harte welkom op onze school om te komen kijken en voor een kennismakingsgesprek. U kunt dan een afspraak maken met de directeur, Albert Tönissen. Hij is bereikbaar via het vaste telefoonnummer van de school: 0187-482063.

Met vriendelijke groet,

Team J.C. van Gent

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open en gezellige sfeer
  • Het kind staat centraal
  • Groeien in adaptief onderwijs
  • Opbrengstgericht
  • Laagdrempelig voor ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft de afgelopen jaren te maken gehad met krimp. De verwachting was dat het leerlingenaantal nog verder zou dalen. We zien nu echter dat het leerlingenaantal stabiliseert. In dit schooljaar starten we vanaf het begin met drie kleutergroepen. Met een startgrootte van 20 kleuters bieden we onze kleuters een goede start op de basisschool en werken we aan een solide basis. Ook de groepen 3 en 4 houden we bewust klein. De groepsgrootte in deze groepen ligt rond de 20, in de middenbouw rond de 23 leerlingen. De groepen 7 en 8 tellen de meeste leerlingen. De begeleiding van een extra leerkracht én de ondersteuning van onderwijsassistenten maken het mogelijk om deze groepen tijdens de basisvakken te splitsen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven