Obs De Startbaan

Oude Tempellaan 9 a 3769 JA Soesterberg

Schoolfoto van Obs De Startbaan

In het kort

Toelichting van de school

Leer wie jij kunt zijn, op de Startbaan! Wij helpen je daarbij!

Ons onderwijs is vernieuwend en gericht op gepersonaliseerd leren.Wij werken doelgericht met ruimte voor eigen talenten. We leren leerlingen na te denken over hun eigen leerproces door het voeren van kindgesprekken waarin we leerlingen mede eigenaar maken van hun ontwikkeling. Hierbij gaat het aanleren van vaardigheden hand in hand met de overdracht van kennis.

We werken groepsdoorbrekend en hebben dynamische instructiegroepen. Daarnaast zijn zelfstandig werken, eigenaar worden van jouw eigen leerproces en samenwerken belangrijke speerpunten.Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt in jouw leven.

Wij bereiden leerlingen voor op de toekomst en maatschappij!

met deze film krijgt u 4 minuten een inkijkje op de Startbaan.

https://www.youtube.com/watch?v=JwNBjKU0_08

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer wie jij kunt zijn
  • Respect voor iedereen
  • Eigenaarschap en zelfstandig
  • Vernieuwend onderwijs
  • Gepersonaliseerd onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Startbaan is het afgelopen jaar in leerlingaantal gelijk gebleven. Op 1 oktober 2019 waren er 116 leerlingen. De leerling populaties is een afspiegeling van onze samenleving. Het leerlingenaantal is de aflopen jaren stabiel. Door de toename van het aantal nieuwbouw woningen is de verwachting dat de Startbaan de komende jaren hierdoor verder zal groeien.

Weergave

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven