Obs De Startbaan

Oude Tempellaan 9 a 3769 JA Soesterberg

Schoolfoto van Obs De Startbaan

In het kort

Toelichting van de school

Leer wie jij kunt zijn, op de Startbaan! Wij helpen je daarbij!

Ons onderwijs is vernieuwend en gericht op gepersonaliseerd leren. Wij werken doelgericht met ruimte voor eigen talenten. We leren leerlingen na te denken over hun eigen leerproces door het voeren van kindgesprekken waarin we leerlingen mede eigenaar maken van hun ontwikkeling. Hierbij gaat het aanleren van vaardigheden hand in hand met de overdracht van kennis.

We werken groepsdoorbrekend en hebben dynamische instructiegroepen. Daarnaast zijn zelfstandig werken, eigenaar worden van jouw eigen leerproces en samenwerken belangrijke speerpunten. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt in jouw leven.

Wij bereiden leerlingen voor op de toekomst en maatschappij!

met deze film krijgt u 4 minuten een inkijkje op de Startbaan.

https://www.youtube.com/watch?v=JwNBjKU0_08

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelijkwaardigheid
  • Vrijheid
  • Ontmoeting
  • Betrokkenheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is het afgelopen jaar gestegen. Op 1 oktober 2020 waren er 115 leerlingen. Het schooljaar 2021-2022 starten wij met 124 leerlingen. De leerlingpopulatie is een afspiegeling van onze samenleving. Het leerlingenaantal is de aflopen jaren stabiel. Door de toename van het aantal nieuwbouwwoningen is de verwachting dat de Startbaan de komende jaren hierdoor verder zal groeien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven