Kindcentrum de Startbaan

Oude Tempellaan 9 a 3769 JA Soesterberg

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Startbaan
  • Hier zie je een ouder- kindactiviteit in de onderbouw.
  • Wij vinden educatief partnerschap heel erg belangrijk, daarbij horen ook informatieavonden.
  • Survivallen in Almere!
Samenwerken, lekker sportief bezig zijn en ontdekken in de natuur!
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Startbaan

In het kort

Toelichting van de school

Leer wie jij kunt zijn, op de Startbaan! Wij helpen je daarbij!

Ons onderwijs is vernieuwend en gericht op gepersonaliseerd leren. Wij werken doelgericht met ruimte voor eigen talenten. We leren leerlingen na te denken over hun eigen leerproces door het voeren van kindgesprekken waarin we leerlingen mede eigenaar maken van hun ontwikkeling. Hierbij gaat het aanleren van vaardigheden hand in hand met de overdracht van kennis.

We werken groepsdoorbrekend en hebben dynamische instructiegroepen. Daarnaast zijn zelfstandig werken, eigenaar worden van jouw eigen leerproces en samenwerken belangrijke speerpunten. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt in jouw leven.

Wij bereiden leerlingen voor op de toekomst en maatschappij!

met deze film krijgt u 4 minuten een inkijkje op de Startbaan.

https://www.youtube.com/watch?v=JwNBjKU0_08

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelijkwaardigheid
  • Vrijheid
  • Ontmoeting

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien een mooie groei in leerlingaantallen. Door de toename van het aantal nieuwbouwwoningen is de verwachting dat Kindcentrum de Startbaan de komende jaren nog verder zal groeien.

Gelukkig is er in ons kindcentrum ook nog ruimte om verder te groeien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Mocht u een probleem hebben of een klacht, dan kun altijd contact opnemen met onze interne contactpersoon (Karla). Zij kan u doorverwijzen naar onze externe vertrouwenspersonen.

Terug naar boven