St Carolusschool

Christiaan Huygenslaan 4 -6 3769 XW Soesterberg

Schoolfoto van St Carolusschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken methodetoetsen en observaties als indicator voor de vordering van het leerproces. We benutten de Cito M- en E-toetsen als meer summatieve evaluatie.

In groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen. In groep 8 volgt er aan het eind van het jaar ook de Cito Eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 wordt een eerste oudergesprek gevoerd over het eventuele vervolgonderwijs van uw kind. De uitslag van de Entree-toets is van invloed maar niet leidend voor het schooladvies. Een kind is immers meer dan een Cito resultaat. Er wordt ook gekeken naar inzet en werkhouding.

In leerjaar 8 wordt in november in een persoonlijk gesprek met ouders en kind een voorlopig advies gegeven en het plan voor het laatste halfjaar besproken. Het advies wordt gegeven op basis van schoolresultaten in de afgelopen jaren en observaties van de leerkrachten. Dit advies wordt van tevoren besproken met de directie, intern begeleider en de leerkrachten uit groep 7 en 8.

In leerjaar 8 volgt eind januari het definitieve schooladvies. Dit schooladvies is zo eenduidig mogelijk.

In april wordt in groep 8 deelgenomen aan de Cito eindtoets.
Indien de resultaten van de eindtoets boven verwachting zijn, vindt een heroverweging plaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven