IKC Bonifatius (St. Bonifatiusschool)

Leeuwarderweg 30 8605 AH Sneek

  • Locatie Bonne, baby en peuteropvang, basisonderwijs groepen 1-5, vso en bso
  • Locatie BonneTop, basisonderwijs groep 5 - 8 en bso

In het kort

Toelichting van de school

Op het Integraal Kindcentrum Bonifatius verzorgen wij onderwijs en opvang voor zo'n 400 kinderen van 0 tot 13 jaar. Dat doen wij op twee historische locaties op een steenworp afstand van elkaar: op de Bonne aan de Leeuwarderweg en op de BonneTop aan de Looxmastraat in Sneek. Opvang en onderwijs onder één dak geeft rust en overzicht en er is sprake van een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Samen worden wij zo, ieder op zijn eigen manier, wijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen, Eigen, Wijs
  • Expliciete Directe Instructie
  • Voorspelbaarheid en structuur
  • Creativiteit en muziek
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
367
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ons IKC biedt opvang en onderwijs onder één dak. IKC Bonifatius is een plek voor ontwikkeling en ontmoeting voor kinderen van 0-13 jaar met voorschoolse en naschoolse opvang. Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het IKC en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. De samenwerking tussen opvang en onderwijs biedt een betere doorgaande lijn tussen beiden en bovenal biedt IKC Bonifatius mogelijkheden voor een breed en rijk aanbod van activiteiten voor kinderen.

IKC Bonifatius heeft 2 locaties: 

locatie Bonne, groepen 1 t/m 4, dagopvang 0-4 jarigen, peuterspeelzaal, voorschoolse opvang (vso) en buitenschoolse opvang (bso)

locatie Bonnetop, groepen 5 t/m 8, buitenschoolse opvang (bso)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven