IKC Bonifatius (St. Bonifatiusschool)

Leeuwarderweg 30 8605 AH Sneek

  • Locatie Bonne, baby en peuteropvang, basisonderwijs groepen 1-5, vso en bso
  • Locatie BonneTop, basisonderwijs groep 5 - 8 en bso

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt intern opgevangen en/of er wordt vervanging georganiseerd mmv de noordelijke invalpool Slim en/of het Support team van de Bisschop Moller Stichting. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De basisschool binnen het IKC heeft in schooljaar 2018-2019 achttien groepen (19 incl. de startgroep kleuters vanaf maart 2019).

We werken met homogene groepen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven