School voor Speciaal Basisonderwijs de Sudwester

Kaatsland 5 B 8608 CX Sneek

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Sudwester
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Sudwester
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Sudwester
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Sudwester
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Sudwester

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

SBO De Súdwester scoort als school een 3,46. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 19%: 43 van de 229 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan.

We zijn tevreden over deze uitslag maar we zijn niet tevreden over de lage respons.

We hebben naar aanleiding van de vorige vragenlijst acties ondernomen. Daaruit bleek dat vooral op het plein kinderen zich niet veilig voelden. We gaan nu met minder groepen naar buiten (beide pauze momenten) en hebben duidelijke afspraken over het halen en brengen van de kinderen naar de pauze en naar de taxi's. Alle leerkrachten die kinderen hebben in een taxi, lopen met de groep mee. De opvang 's ochtends wordt gedaan door de coördinator leerlingenvervoer en zij heeft hulpleerlingen die de kleinsten naar de klas brengen. We krijgen van ouders en kinderen terug dat dit veiliger en rustiger ervaren wordt. Personeel ervaart dit zelf ook. De acties en de bevindingen hebben we met ouders gedeeld.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven