School voor Speciaal Basisonderwijs de Sudwester

Kaatsland 5 B 8608 CX Sneek

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Sudwester

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op het moment dat een leerling toegelaten wordt tot onze school stellen wij binnen 6 weken een zogenaamd ontwikkelingsperspectief op. In het ontwikkelingsperspectief beschrijven wij de doelen die de leerling kan halen. Het ontwikkelingsperspectief biedt handvatten waarmee onze leerkrachten hun onderwijs af kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Het ontwikkelingsperspectief laat ook zien naar welk type vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en de ouders, toewerkt. Dit vervolgonderwijs noemen we de uitstroombestemming. Tot en met groep 4 krijgen alle leerlingen hetzelfde onderwijsaanbod. Vanaf groep 5 wordt er een keuze gemaakt voor een bepaalde leerroute. In de leerroute is een planning gemaakt van de verschillende leerdoelen die behaald moeten worden om uiteindelijk uit te komen bij de uitstroombestemming. Vanaf groep 5 zijn er twee leerroutes, leerroute 3 leidt op voor de uitstroombestemming Praktijkonderwijs en leerroute 2 voor de uitstroombestemming VMBO bb en hoger.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven