Zwetteschool

Hugo de Grootstraat 2 8603 BP Sneek

  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool

Het team

Toelichting van de school

Wij willen goed inspelen op wat onze leerlingen nodig hebben. Medewerkers zijn daarbij de sleutel tot succes. Zij hebben direct contact met de kinderen, zien en ervaren wat nodig is. Wij vragen van onze medewerkers om het beste van zichzelf te geven aan leerlingen. En daarbij krijgen ze natuurlijk ondersteuning van de school, zoals coaching en scholing. Onze medewerkers helpen leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. En dat vraagt veel van ze! Want wil je een ander laten groeien, dan moet je ook zelf openstaan voor groei en ontwikkeling. Daarom bieden we onze medewerkers ruimte voor scholing en deskundigheidsbevordering. Zo blijven ze scherp en goed op de hoogte van alle ontwikkelingen op maatschappelijk, pedagogisch en onderwijskundig gebied. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen ons team zijn er dagelijks ambulante mensen beschikbaar voor vervanging. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven