Zwetteschool

Hugo de Grootstraat 2 8603 BP Sneek

  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij willen voor ouders, kinderen en leerkrachten een aantrekkelijke school zijn. Een school waar kinderen met een glimlach aan terugdenken als ze oud-leerling zijn! We staan voor avontuurlijk leren in een leuke school, waarin het welbevinden van uw kind(eren) en onze leerlingen centraal staat. Een kindvriendelijke en uitnodigende leeromgeving, waarin wij leerlingen willen prikkelen en uitdagen. Onze leerkrachten kijken naar wat hun leerlingen nodig hebben. Ze komen planmatig tegemoet aan de onderlinge verschillen tussen kinderen in bijvoorbeeld aanleg, ontwikkeling, instructiebehoefte, tempo, verdieping of de mate van zelfstandigheid. Elke leerling telt, nemen wij serieus en geven wij de ruimte voor een eigen inbreng. Vanuit het welbevinden komen ze tot spelen, ontdekken, leren en zelfontplooiing. Ook worden leerlingen voorbereid op hun verdere toekomst in de maatschappij. Naast de schoolvakken besteden wij veel aandacht aan bijvoorbeeld creativiteit, toneel, sociaal-emotionele ontwikkeling, natuur  en sport. Als Brede School hebben wij onder één dak: Buitenschoolse opvang (BSO) en Peuterspeelzaal van Kinderwoud en de wijkvereniging Zwette-Noordoosthoek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open en fijne sfeer
  • Samen
  • Ontwikkelen
  • Vertrouwen
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven