De Meertuin

Koningin Beatrixlaan 1 1774 BK Slootdorp

Schoolfoto van De Meertuin

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In december 2023 hebben de leerlingen van de bovenbouwgroepen de Kanvas-vragenlijst ingevuld.
In de bijlage vindt u de resultaten van dit onderzoek. De afname vindt één keer per jaar plaats.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In december ‘22 hebben 35 gezinnen de vragenlijst van het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld. Een respons van 41 %.

In het document Rapportage Tevredenheidsonderzoek ouders zijn de onderstaande thema’s nader bekeken.
- Voorzieningen 
- Leerkracht 
- Sfeer 
- Algemene ontwikkeling 
- Onderwijs 
- Veiligheid op school 
- Schoolleiding 
- Communicatie 
- Gepersonaliseerd leren

Gemiddelde rapportcijfer van De Meertuin (december 2022): 7,1

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven