CBS de Wegwijzer

Slochterveldweg 1B 9621 TD Slochteren

Schoolfoto van CBS de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van CBS De Wegwijzer in Slochteren. We zijn een open christelijke school, waarop iedereen zich welkom mag voelen, waar je gekend wordt, waar je het leven leert en waar ingezet wordt op een stevige basiskennis. 

Op deze site vindt u informatie over: 

  • De missie en visie van onze school
  • De organisatie van ons onderwijs
  • De plannen die we hebben voor de komende jaren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanwege het verlaten van onze school van een relatief grote groep 8, in combinatie met een kleine instroomgroep, heeft onze school een kleine daling van leerlingen gekend in 2018. In 2019 kennen we een groei, waarmee weer terug zijn op het vertrouwde aantal van ongeveer 80 leerlingen. Ook in 2020 blijven we op het aantal rond van rond de 80 schommelen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven