CBS de Wegwijzer

Slochterveldweg 1B 9621 TD Slochteren

Schoolfoto van CBS de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van CBS De Wegwijzer in Slochteren. Wij zijn een open christelijke school, dat houdt in dat iedereen welkom is en alle kinderen een verschillende achtergrond hebben. Soms kiezen ouders vanuit hun eigen geloofsovertuiging voor onze school, maar veel ouders kiezen voor onze school omdat ze willen dat hun kinderen er iets van meekrijgen. Wij dragen geen geloof over, maar laten kinderen er kennis mee maken. 

Wij zijn een school waar iedereen zich welkom mag voelen, waar je gekend wordt, waar je het leven leert en waar ingezet wordt op een stevige basiskennis

Op deze site vindt u informatie over: 

  • De missie en visie van onze school
  • De organisatie van ons onderwijs
  • De plannen die we hebben voor de komende jaren

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ik ken jou
  • open christelijke identiteit
  • het leven leren
  • sociale veiligheid
  • basiskennis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanwege het verlaten van onze school van een relatief grote groep 8, in combinatie met een kleine instroomgroep, heeft onze school een kleine daling van leerlingen gekend in 2018. In 2019 was er kleine groei zichtbaar. Inmiddels blijven we stabiel met een leerlingaantal rond de 75. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven