CBS de Wegwijzer

Slochterveldweg 1B 9621 TD Slochteren

Schoolfoto van CBS de Wegwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor het vervangen van leerkrachten wordt een beroep gedaan op de invalpool van de VCOMOG. 

Voor langdurige afwezigheid zal gezocht worden naar oplossing waarbij er zoveel mogelijk eenzelfde invaller ingezet wordt. 

Wanneer het niet mogelijkheid is invalleerkracht te vinden, zullen we proberen het probleem intern op te lossen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Per periode staat een thema centraal. Binnen die thema's wordt er aan verschillende doelen gewerkt. We gebruiken hiervoor de doelen uit de 'leerlijnen in ParnasSys'. Daarnaast worden extra doelen toegevoegd en krijgen leerlingen naar onderwijsbehoefte herhaalde of verrijkende doelen aangeboden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande tabel is een indicatie. Uiteraard valt niet iedere activiteit te categoriseren. Een vak als levensbeschouwing is verweven met ons onderwijs, daaronder valt bijvoorbeeld ook de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast plant iedere leerkracht per week de lessen in. Daarbij wordt gekeken naar onderwijsbehoeften en aan de hand daarvan, kan er afgeweken worden van het standaardrooster. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Kindcentrum Duurswold, waar onze school onderdeel van is, werken we intensief samen met de verschillende partijen in het gebouw. De school heeft nauw contact met de peuterspeelzaal en de kinderopvang als het gaat om de warme overdracht van peutergroep naar kleutergroep. 

Terug naar boven