Openbare Basisschool De Luyster

Plataanstraat 3 4675 AW Sint Philipsland

  • Onder begeleiding leren de kinderen te werken in onze schooltuin. De oogst wordt vaak verdeeld over alle kinderen of meteen opgegeten.
  • Onze schoollogan: "Iedereen mag anders zijn!"
Dit kunstwerk hangt in onze school.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan de hand van de midden-toetsen van Cito wordt het jaarverslag opgemaakt door de Intern begeleider en de directeur. Per onderdeel wordt er een analyse gemaakt van de opbrengsten en worden de acties beschreven waaraan we gaan werken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op obs De Luyster spreken we elke leerling goed door. Alvorens allerlei informatie te hebben verworven via Cito-Toets afnames (LOVS), externe toetsen en gesprekken met ouders en met de leerlingen zelf. Om het school advies uiteindelijk te geven vindt er een bespreking tussen de Intern Begeleider, Directie en de leerkracht van de groep plaats. Een onderwijskundig rapport wordt opgesteld en ingezien door de ouders van de leerling.

De aanmelding van de leerling op het voortgezet onderwijs wordt door de ouders van de leerling gedaan. Wel krijgen ze van onze school, het schooladvies mee. In april doen alle kinderen uit groep 8 mee aan de IEP eindtoets.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs.

Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte.

Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap. Wij besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid. Dit doen wij o.a. door een gemeenschappelijk sociaal-emotioneel thema centraal te zetten die dit onderwerp behandeld.

Genegenheid, zelfvertrouwen en veiligheid zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten laten in hun gedrag, humor en respect zien.

Wij gaan uit van onze school slogan: "Iedereen mag anders zijn!" hier handelen we ook naar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • welbevinden
  • zelfkennis

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven