Openbare Basisschool De Luyster

Plataanstraat 3 4675 AW Sint Philipsland

  • Onder begeleiding leren de kinderen te werken in onze schooltuin. De oogst wordt vaak verdeeld over alle kinderen of meteen opgegeten.
  • Onze schoollogan: "Iedereen mag anders zijn!"
Dit kunstwerk hangt in onze school.

In het kort

Toelichting van de school

Beste belangstellende, welkom op de website van Vensters PO. Wij proberen deze site zo actueel te houden, om U van de juiste informatie te voorzien.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt U altijd contact opnemen met de school.

met vriendelijke groet,

Frits Weterings, directeur obs De Luyster

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • "Iedereen mag anders zijn!"
  • "Cognitief en sociaal"
  • "Respect en acceptatie"

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling; 1- zorgroute

Kinderen zitten ruim duizend uur per jaar op school, waarin ze veel leren. Onze school werkt voornamelijk met klassikale instructie. Het meeste werk van de kinderen wordt dagelijks door de leerkracht beoordeeld. De kinderen maken toetsen en testen en ontvangen drie keer per jaar een rapport/portfolio. Er zijn soms grote individuele verschillen tussen de leerlingen. Wanneer blijkt dat leerlingen de behandelde leerstof nog niet helemaal onder de knie hebben, krijgen ze extra instructies. De vorderingen van de leerlingen worden regelmatig doorgesproken tijdens teamvergaderingen en voorafgaand aan het rapport/portfolio tijdens de leerlingen-besprekingen. Eventuele problemen worden dan ook aangekaart en als team bekijken we mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld extra ondersteuning door de eigen leerkracht. Om de ontwikkeling van kinderen nog beter in de gaten te kunnen houden, is gestart met handelingsgericht werken. Hierbij wordt in kaart gebracht waar eventuele problemen met het vak precies ontstaan, zodat leerkrachten de lesstof beter kunnen afstemmen op de behoeften van het kind. Hiervoor worden groepsoverzichten en weekplanningen gemaakt, die regelmatig worden aangepast. Kinderen met soortgelijke problemen worden vervolgens geclusterd.  

Toetsen

Regelmatig worden kinderen getoetst. Oa. op hun leesvaardigheid. Dat doen we met behulp van de AVI-toets, de drie minuten test (DMT) en via 'Leerling in Beeld' (CITO). Tijdens de taallessen wordt aandacht besteed aan het foutloos leren schrijven, het onder woorden brengen van de eigen mening en het luisteren naar anderen. In groep 3 wordt eveneens een start gemaakt met leren rekenen. In de groepen 7 en 8 worden de kinderen voorbereid op het behalen van het Diploma Jeugd-EHBO en het verkeersdiploma. In dezelfde groepen maken zij kennis met de wereldgodsdiensten. Voor alle kinderen geldt dat twee uur per week wordt besteed aan bewegingsonderwijs/gymles. Tijdens deze lessen ligt het accent op samenspel en sociaal gedrag. Op school wordt gebruik gemaakt van de digitale wereld, ter ondersteuning van het onderwijs. Er zijn Chromebooks en tablets aanwezig waarop de kinderen - onder begeleiding - spelenderwijs kunnen leren. Bovendien zijn vier leslokalen uitgerust met een digitaal schoolbord. Voor deze digiborden wordt gebruik gemaakt van speciale lesmethodieken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij houden van een transparante communicatie en mochten ouders, leerlingen en leerkrachten met elkaar willen spreken, dan maken ze daar tijd voor vrij. Ook is het altijd mogelijk de directeur of intern begeleider te spreken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven