Basisschool Kienehoef

Mariannestraat 34 A 5491 JD Sint-Oedenrode

 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef
 • Schoolfoto van Basisschool Kienehoef

In het kort

Toelichting van de school

Een vreedzame school met oog voor ieder kind.

Op onze school vinden we het belangrijk dat ieder respect heeft voor elkaar. We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne sfeer op school. Bij binnenkomst is er bijvoorbeeld aandacht voor ieder kind door de kinderen persoonlijk welkom te heten. Basisschool Kienehoef werkt succesvol met de methode De Vreedzame School. Bij problemen wordt er getracht om samen tot een oplossing te komen. Leerlingen uit groep 8 kunnen dan fungeren als mediator. Zij helpen de kinderen bij het oplossen van het probleem. Dit versterkt het autonomiegevoel, want zij hebben samen een oplossing bedacht. Er wordt gezocht naar win-win oplossingen, waar iedereen zich in kan vinden. Kinderen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, zonder dat dat tot ruzie hoeft te leiden. De kinderen worden gestimuleerd om opstekers te geven aan elkaar. Dit ondersteunt een fijne sfeer in de klas en dit zorgt voor groepsbinding. Ze leren hoe ze emoties bij zichzelf en bij anderen kunnen herkennen en hoe ze hiermee om moeten gaan. We vinden het belangrijk dat kinderen goede communicatieve vaardigheden aanleren zoals goed luisteren naar elkaar, vragen stellen en zich verplaatsen in de ander. Basisschool Kienehoef heeft de intentie om pesten te voorkomen. Wanneer een kind zich niet prettig voelt, dan nemen de leerkrachten deze signalen uiterst serieus en zij zoeken dan samen met de betrokken kinderen naar een oplossing.

Wij werken in jaarklassen. Onze aanpak is zoveel mogelijk gericht op de leerling, waarbij het niveau van de leerling continu wordt bewaakt. De kinderen worden eigenaar van dit proces gemaakt. Eigenaarschap staat hoog in het vaandel. We voeren kindgesprekken met alle kinderen om dit proces te begeleiden. We werken binnen onze jaarklassen met een vorm van adaptief onderwijs. Dat betekent dat we binnen onze lessen rekening houden met de mogelijkheden van iedere individuele leerling, onze instructie op de leerling aanpassen en we, daar waar nodig, extra begeleiding geven. Binnen alle groepen wordt naast een klassikale instructie gebruik gemaakt van het principe van zelfstandig werken, waarbij de leerling op eigen niveau of tempo kan werken en waarbij de leerkracht kan stimuleren en begeleiden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Geluk en pedagogisch klimaat
 • Persoonlijke groei
 • Samen
 • Betrokkenheid
 • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren voor alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 het continurooster; 4-gelijke dagen rooster. Met het 4 gelijke dagen model willen wij een doorgaande lijn in de schooldag creëren. Dat biedt duidelijkheid, rust en structuur voor de kinderen. De kinderen hebben één vrije middag in de week, de woensdag. Er is een lunchpauze- en speelpauze van 45 minuten. 

Lunchpauze bij 4-gelijke dagen rooster:
Alle leerlingen lunchen op school. De lunchtijd is van 11.45 uur tot 12.00 uur. De kinderen eten in de klassen met de eigen groepsleerkracht. De leerlingen nemen zelf hun lunch van thuis mee.

Rond 12.00 uur spelen alle leerlingen buiten onder toezicht van 3 surveillanten.

Fruit eten
Alle leerlingen eten iedere ochtend fruit en/of groente op school. Dit brengen de kinderen zelf mee. Dit wordt gezamenlijk in de klas opgegeten. Wat de leerlingen eten is de verantwoordelijkheid van ouders. Met het eten van groente/fruit op school kunnen we de kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezonder leven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 • Voor de klachtenregeling verwijzen u naar de website www.verdi.nl
 • Voor de schoolverzekering verwijzen u naar de website www.verdi.nl

Terug naar boven