Rooms Katholieke Basisschool De Plakkenberg

Pastoor Bluemersplein 5 7064 BK Silvolde

De Plakkenberg is een katholieke basisschool in Silvolde gelegen in een plattelandsgebied.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Plakkenberg. Onder de vlag van de Katholieke Stichting voor Basisonderwijs te Silvolde verzorgen wij regulier basisonderwijs in de kern Silvolde. Op ons schoolvenster brengen wij u op de hoogte van onze stuur- en kengetallen binnen de bestuurlijke domeinen en lichten wij deze toe.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Heldere structuur
  • Grote betrokkenheid
  • Goede samenwerking
  • Sfeervol
  • Adaptief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Plakkenberg. De Plakkenberg is een zgn. éénpitter en valt onder het Bevoegd Gezag van de Katholieke Stichting voor Basisonderwijs te Silvolde. De Plakkenberg is een katholieke basisschool in Silvolde gelegen in een plattelandsgebied en heeft te maken met een daling van het leerlingenaantal (krimp). Het schoolbestuur (bevoegd gezag) van de school ligt bij de Katholieke Stichting voor Basisonderwijs Silvolde. Deze stichting heeft alleen de Plakkenberg onder haar beheer. Bij het besturen van de school hebben ouders, directie en leerkrachten invloed op de gang van zaken. De dagelijkse leiding berust bij de directeur/uitvoerend bestuurder. Graag presenteren wij aan u onze ken- en stuurgetallen en lichten deze toe in relatie tot de actuele situatie.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven