Openbare basisschool Op d' Esch

Korteweg 2 9551 BM Sellingen

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Op d' Esch

In het kort

Toelichting van de school

OBS Op d' Esch is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op onze school is een fijne sfeer tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Er zijn ongeveer 60 leerlingen. Omdat OBS Op d' Esch een kleine dorpsschool is zal er meestal in combinatiegroepen gewerkt worden. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal  te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Wij nodigen u van harte uit om een keer een kijkje te komen nemen en te genieten van het onderwijs dat we samen met onze leerlingen maken. Hiervoor kunt u binnenlopen of bellen naar 0599-322548 of mailen naar directie.opdesch@oow.nl. 

Met vriendelijke groet, Rosie Meems-Smit, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vriendelijk
  • Samen
  • Ruimte
  • Persoonlijke ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Op d' Esch is een dorpsschool gelegen in Sellingen, een klein dorp in Noord-Nederland. De school heeft ongeveer 60 leerlingen, en de meeste van deze kinderen wonen in de buurt van Sellingen. OBS Op d' Esch biedt onderwijs aan kinderen van verschillende leeftijden, variërend van kleuters tot en met basisschoolleerlingen. Het is een gezellige en hechte gemeenschap, waar leerlingen en leerkrachten elkaar goed kennen. De school speelt een belangrijke rol in het dorp en biedt een vertrouwde leeromgeving voor de kinderen van Sellingen. Het leerlingenaantal stijgt de laatste jaren licht. In algemene zin hebben wij – op grond van de kenmerken van de leerlingen - de volgende aandachtspunten: extra aandacht voor taal-, lees- en rekenonderwijs en extra aandacht voor burgerschap.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
58
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps- en leerlingbespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.

Terug naar boven