CBS Noachschool

Kerkweg 3 A 4145 MP Schoonrewoerd

  • Vanaf de Kerkweg
  • Schoolfoto van CBS Noachschool
  • Ark: Een veilige plek om te leren, spelen en te ontmoeten.
Regenboog als teken van Gods trouw die ons omvat.
De duif die de wereld invliegt.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van De Noachschool in Schoonrewoerd. De Noachschool is een christelijke basisschool met als motto: 'Zorg voor iedereen!'. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website: www.noachschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Gedreven
  • Zorg voor iedereen
  • Kwaliteit
  • Samenwerken (belanghebbenden)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen dat de CBS De Noachschool bezoek is de afgelopen jaren gestegen van 120 naar ruim 200 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit het dorp Schoonrewoerd, maar ook zien we dat ouders van buiten het dorp, door de goede verhalen over de identiteit en de zorg op school, voor onze dorpsschool kiezen. We hebben nu ook leerlingen uit o.a. Leerdam, Culemborg, Acquoy en Beesd op school.

Op 1 oktober 2023 verwachten we 206 leerlingen op school. Tot het einde van het schooljaar zullen er rond de 20 nieuwe leerlingen instromen. In de komende vijf jaar zal het leerlingaantal oplopen naar rond de 210 leerlingen op de teldatum van 1 oktober. De Noachschool streeft ernaar, om op één locatie, een fijne dorpsschool te zijn voor alle kinderen in Schoonrewoerd. Daarom worden nu, samen met de gemeente Vijfheerenlanden plannen voor uitbreiding op de hoofd-locatie aan de Kerkweg in Schoonrewoerd gemaakt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven