CBS Noachschool

Kerkweg 3 A 4145 MP Schoonrewoerd

  • Vanaf de Kerkweg
  • Schoolfoto van CBS Noachschool
  • Zorg voor iedereen!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van De Noachschool in Schoonrewoerd. De Noachschool is een christelijke basisschool met als motto: 'Zorg voor iedereen!'. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website: www.noachschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Gedreven
  • Zorg voor iedereen
  • Kwaliteit
  • Samenwerken (belanghebbenden)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen dat de CBS De Noachschool bezoek ligt al jaren rond de 160. De meeste leerlingen komen uit het dorp Schoonrewoerd, maar ook zien we dat ouders van buiten het dorp, door de goede verhalen over de identiteit en de zorg op school, voor onze dorpsschool kiezen. We hebben nu ook leerlingen uit o.a. Leerdam, Culemborg, Aquoi en Beesd op school.

Op 1 oktober 2020 zijn er rond de 180 leerlingen op school. Tot het einde van het schooljaar zullen er rond de 15 nieuwe leerlingen instromen. In de komende vijf jaar zal het leerlingaantal oplopen naar rond de 190 leerlingen op de teldatum van 1 oktober. De Noachschool streeft ernaar, om op één locatie, een fijne dorpsschool te zijn voor alle kinderen in Schoonrewoerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders betalen voor structurele tussenschoolse opvang € 1,00 per keer middels een knipkaart. Incidenteel gebruik maken van TSO kost € 2,00 per keer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven