Basisschool 't Kirkeveldsje

St. Remigiusstraat 1 A 6333 CW Schimmert

  • De basisschool is gevestigd in het BredeSchool gebouw Schimortera.
  • Het BredeSchoolgebouw straalt aan de buitenkant vrolijkheid uit door mooie muurschilderingen. Een ervan natuurlijk met de appel en de peer.
  • De school is herkenbaar aan de appel en de peer vanwege het fruittelersgebied.
  • Sinds juli 2013 maakt Elmer, de meest kleurrijke en unieke olifant, deel uit van het schoolgebouw. Want iedereen is uniek.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool 't Kirkeveldsje. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich een beeld vormen van onze school. Wilt u meer informatie, schroom dan niet om een afspraak te maken om onze school een keer te bezoeken. Tijdens dit bezoek kunt u de sfeer proeven die in onze school hangt. Ook kunt u onze schoolwebsite, www.kirkeveldsje.nl, bezoeken voor meer informatie. Dit schoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool 't Kirkeveldsje. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig biedt de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De school als oefenplaats
  • Op leren gericht klimaat
  • Aandacht totale ontwikkeling
  • Prettige onderwijsatmosfeer
  • Persoonlijke benadering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dagelijks volgen circa 230 leerlingen onderwijs op basisschool ’t Kirkeveldsje. Daarmee is het een middelgrote school. Verreweg de meeste leerlingen (89%) van hen zijn woonachtig in Schimmert. De overige leerlingen (11%) komen uit aangrenzende plaatsen als Nuth, Spaubeek, Elsloo, Valkenburg of Beek

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool 't Kirkeveldsje hanteert het vijf-gelijke-dagen-model. Leerlingen van de school verblijven dagelijks van 08.30 uur tot 14.15 uur op school. De pauze tussen de middag maakt deel uit van de schooltijd. Er is dus geen tussenschoolse opvang (nodig).

Voor- en naschoolse opvang wordt in het schoolgebouw aangeboden door Stichting Kinderopvang Nuth. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het schooljaar 2016-2017 werd het veiligheidsplan door de MR doorgenomen. Als aandachtspunt kwam naar voren dat de school in het schooljaar 2016-2017 is gestart met SWPBS maar tevens de aanpak van het socio wiel van groepsdynamisch onderwijs hanteert. Deze twee trajecten dienen nog in elkaar geschoven te worden. In schooljaar 2017-2018 is dat een onderdeel van het tweede invoeringsjaar van SWPBS.

In het eerste jaar van SWPBS werd ingezet op schoolregels in de algemene ruimtes van school. Zie het borgingsdocument SWPBS. In dit document zijn de 3 kernwaardes van de school opgenomen als ook de praktische uitvoering en een beschrijving van de gedragsverwachtingen per situatie. Het derde onderdeel is de aanpak van grensverleggend gedrag.

De monitoring van de leerlingen vindt plaats middels de Scol waarvan ook het onderdeel leerlingscol wordt ingevuld. De resultaten zijn een onderdeel van de bespreking van de trendanalyse van resultaten op schoolniveau.


Terug naar boven