Basisschool 't Kirkeveldsje

St. Remigiusstraat 1 A 6333 CW Schimmert

  • De basisschool is gevestigd in het BredeSchool gebouw Schimortera.
  • Het BredeSchoolgebouw straalt aan de buitenkant vrolijkheid uit door mooie muurschilderingen. Een ervan natuurlijk met de appel en de peer.
  • De school is herkenbaar aan de appel en de peer vanwege het fruittelersgebied.
  • Sinds juli 2013 maakt Elmer, de meest kleurrijke en unieke olifant, deel uit van het schoolgebouw. Want iedereen is uniek.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool 't Kirkeveldsje. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich een beeld vormen van onze school. Wilt u meer informatie, schroom dan niet om een afspraak te maken om onze school een keer te bezoeken. Tijdens dit bezoek kunt u de sfeer proeven die in onze school hangt. Ook kunt u onze schoolwebsite, www.kirkeveldsje.nl, bezoeken voor meer informatie. Dit schoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool 't Kirkeveldsje. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig biedt de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De school als oefenplaats
  • Op leren gericht klimaat
  • Aandacht totale ontwikkeling
  • Prettige onderwijsatmosfeer
  • Persoonlijke benadering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dagelijks volgen circa 210 leerlingen onderwijs op basisschool ’t Kirkeveldsje. Daarmee is het een middelgrote school. Verreweg de meeste leerlingen (89%) van hen zijn woonachtig in Schimmert. De overige leerlingen (11%) komen uit aangrenzende plaatsen als Nuth, Spaubeek, Elsloo, Valkenburg of Beek

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool 't Kirkeveldsje hanteert het vijf-gelijke-dagen-model. Leerlingen van de school verblijven dagelijks van 08.30 uur tot 14.15 uur op school. De pauze tussen de middag maakt deel uit van de schooltijd. Er is dus geen tussenschoolse opvang (nodig).

Voor- en naschoolse opvang wordt in het schoolgebouw aangeboden door Stichting Kinderopvang Nuth

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven