Basisschool De Wiekslag - School met de Bijbel

Schoollaan 1 9626 ZA Schildwolde

  • Schoolfoto van Basisschool De Wiekslag - School met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Wiekslag - School met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Wiekslag - School met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Wiekslag - School met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Wiekslag - School met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Wiekslag in Schildwolde valt onder het bestuur van NoorderBasis - Scholen met de Bijbel.


Als 'school met de Bijbel' verzorgen we iedere dag betekenisvol onderwijs aan leerlingen, vanuit de zorg voor de schepping en elkaar. De Wiekslag is een gezellige en ambitieuze dorpsschool voor kinderen van christelijke ouders. Het team is enthousiast en gedreven om ieder kind te leren kennen, veiligheid te bieden en te laten ontwikkelen. Onze missie is om leerlingen te begeleiding naar een toekomst waarin zij hun talenten zelfstandig en met plezier kunnen uitoefenen én oog hebben voor elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en waardering
  • Betrokken
  • Gericht op groei
  • School met de Bijbel
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We mogen dagelijks op onze school ca. 90 kinderen verwelkomen. Door onze kleine klassen en betrokkenheid naar elkaar, worden alle leerlingen gezien en gekend door de leerkrachten. Samen hebben we oog voor de ondersteuningsbehoeften van ieder kind en werken aan groei en waardering.

De Wiekslag is een kleine basisschool met de intentie om te groeien en stabiel te blijven. De lichte daling houdt gelijke tred met het aantal leerlingen uit ons voedingsgebied. Als school staan we van harte open voor alle leerlingen die actief christelijk worden opgevoed. 

                                                      

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We bouwen de lesdagen van de leerlingen in verschillende leerjaren geleidelijk op. 

De leerlingen van groep 3 gaan na de Kerstvakantie daardoor ook op vrijdagmiddag naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het is mogelijk om onze vertrouwenspersoon zowel persoonlijk, via de brievenbus in school, via e-mail als telefonisch te benaderen. 

             

E-mailadres: cjkremer20@hotmail.com

Mobiel: 06-15029412

Terug naar boven