De Wiekslag - School met de Bijbel

Schoollaan 1 9626 ZA Schildwolde

  • Schoolfoto van De Wiekslag - School met de Bijbel
  • Schoolfoto van De Wiekslag - School met de Bijbel
  • Schoolfoto van De Wiekslag - School met de Bijbel
  • Schoolfoto van De Wiekslag - School met de Bijbel
  • Schoolfoto van De Wiekslag - School met de Bijbel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben de vragenlijsten ingevuld van het DUO-onderzoek waarin hun mate van tevredenheid wordt gemeten. Ze waarderen de school positief. We zijn blij met deze resultaten en blijven tegelijkertijd streven naar verbetering.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met de ouders van de Wiekslag. Ze zijn betrokken als het gaat om praktische hulp en ondersteuning, maar ook wordt er structureel meedacht op het beleid. Samen bouwen we aan de toekomst van de kinderen.

We zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek, tegelijkertijd blijven we streven naar hoe we de school kunnen verbeteren voor ouders en hun kinderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven