Het Startblok

Burg van Haarenlaan 871 3119 GD Schiedam

  • Een goede onderlinge sfeer en inzet is zeker zo belangrijk als het resultaat.
  • Samen een kunstwerk maken.
  • We hebben 2 uitdagende speelpleinen een voor de peuters en kleuters, zie foto en een voor de groepen 3 t/m 8.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de site van Het Startblok, onze kleurrijke school in Schiedam, we bouwen samen met u en de kinderen aan hun toekomst.

We nodigen u uit om hier de informatie over onze school te bekijken. Wilt u echt kennis maken met onze school, maak een afspraak en kom langs. U kunt ons dan ontmoeten en de sfeer proeven, op basis hiervan kunt u uw keuze maken.

Uw kind kan bij ons starten vanaf 2,5 jaar in een van onze 4 peutergroepen.

Wie weet tot ziens....

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • - Vernieuwend
  • - Duidelijk
  • - Bevlogen
  • - Respectvol
  • - Divers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Let op de gegevens van 14EC zijn de gegevens van 2 schoolorganisaties. De Centrale Opvang van Neveninstromers valt onder ons BRINnr, maar is een eigen schoolorganisaties met een eigen directeur.

De leerlingenaantallen zijn voor onze school gestegen van 353 op 01-10-2019 naar 363 lln op 01-10-2020.

In de omgeving van de school worden flats gesloopt. Dit vindt plaats tussen 2018 en 2022. Het is nog onduidelijk waar de gezinnen geherhuisvest worden. Hierdoor zal de groei stagneren, het lln aantal zal waarschijnlijk iets teruglopen.

Het ziet ernaar uit dat we op 01-10-2021 weer groeien richting de 370 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
379
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken op onze school met het continurooster. Onze ouders vinden het fijn, dat de schooldag aaneengesloten is.

Samen met de overblijfouders verzorgt het team de opvang van de kinderen in de pauze. 

We hebben na schooltijd een afwisselend brede school aanbod, hier kunnen kinderen vrijwillig aan deelnemen. denk hierbij aan sportieve en creatieve activiteiten zoals; voetbal, tennis, tekenen, schilderen, boetseren, koken etc.. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In iedere groep is een groepsmap, met daarin de school en groepsafspraken, die we op school hebben.

De Risico Inventaris en Evaluatie nemen we om de 2 jaar af. De onderdelen, die niet voldoende zijn, staan in het verbeterplan (jaarplan).

Terug naar boven