Het Startblok

Burg van Haarenlaan 871 3119 GD Schiedam

  • Een goede onderlinge sfeer en inzet is zeker zo belangrijk als het resultaat.
  • Samen een kunstwerk maken.
  • We hebben 2 uitdagende speelpleinen een voor de peuters en kleuters, zie foto en een voor de groepen 3 t/m 8.

Het team

Toelichting van de school

De gegevens op deze pagina kloppen niet, omdat de gegevens van De Wereldschool ook zijn meegenomen.

Zoals reeds eerder vermeld vallen 2 scholen onder brinnr. 14EC Het Startblok en De Wereldschool.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof wordt opgevangen door invalleerkrachten.

We werken samen met Driessen Vervangings Manager, die de vervangingen verzorgt.

We vragen, indien er geen vervanging is, parttime collega's om op hun vrije dag te komen werken.

We zetten leerkrachtondersteuners in om tijdelijk (gedeeltes van) de groep op te vangen.

Het komt sporadisch voor, dat we een groep naar huis moeten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school vangen we de kinderen zo lang mogelijk op. We specialiseren ons op het omgaan met kinderen die het op sociaal emotioneel gebied moeilijk hebben.

We kennen onze grenzen, als het nodig is vragen we hulp aan externe deskundigen en in sporadische gevallen leidt dat tot plaatsing van kinderen op een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs, die een speciaal aanbod hebben, dat wij niet kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven