obs Oosterschelde

Watertorenstraat 6 4694 AZ Scherpenisse

  • Schoolfoto van obs Oosterschelde
  • Schoolfoto van obs Oosterschelde
  • Schoolfoto van obs Oosterschelde
  • Schoolfoto van obs Oosterschelde
  • Schoolfoto van obs Oosterschelde

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van obs Oosterschelde.

Obs Oosterschelde is een school waar iedereen zich thuis voelt, waarin leerlingen en leerkrachten samenwerken en elkaar respecteren in al hun verschillen. We geven kwalitatief goed onderwijs, waarbij elke leerling zich zo veel mogelijk op het eigen niveau kan ontwikkelen. We prikkelen leerlingen om te leren door te ontdekken en onderzoeken. We stimuleren de leerlingen om op een goede manier met elkaar om te gaan en zich persoonlijk en creatief te ontplooien. Niet voor niets is ons motto: Samen Sterk!

Ook op onze website www.obsoosterschelde.nl is veel te lezen en vooral te zien over en van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrouwbaar
  • Gedreven
  • Enthousiast
  • Flexibel
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de directe omgeving (binnen een straal van 2,5 km) is voldoende kinderopvang. Met alle bureaus worden contacten onderhouden. Kinderen kunnen door de KDV's 's morgens naar school worden gebracht en ook na schooltijd kunnen de kinderen opgehaald worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven