Helcherseeschool

Carlstraat 11 4322 BA Scharendijke

  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van het personeel, zoeken wij een vervanger binnen onze vervangerspool. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan schakelen we over naar thuisonderwijs. De leerlingen werken die dag thuis aan hun dagtaak. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken dit schooljaar in 3 bouwen :

Onderbouw: leerjaar 1,2 en 3

Middenbouw: leerjaar 4 en 5

Bovenbouw: leerjaar 6,7 en 8

In de bouwen wordt gewerkt met co-teachers, dit betekent dat er meerdere leerkrachten aanwezig zijn in de bouwgroep. Dit zorgt ervoor dat er tussen de groepen kan worden samengewerkt waar nodig en apart lesgegeven kan worden waar wenselijk.
Bij bepaalde vakken (bijvoorbeeld: rekenen, thematisch onderwijs en LIST-lezen) werken we in heterogene groepen waarbij leerlingen van verschillende leeftijden in een klas zitten en samen werken en leren in bouwen waarbij de leerkrachten co-teaching toepassen. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsteams: Vanaf schooljaar 2017-2018 is er vanuit de gemeente en de GGD gestart met ondersteuningsteams op scholen op Schouwen Duiveland. De werking van het ondersteuningsteam is als volgt: in een klein kernteam werken pedagogisch medewerker/specialist, intern begeleider of zorgcoördinator samen met de jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. De school en ouders worden geholpen met hun ondersteuningsvraag.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij willen steeds meer werken vanuit Kindgericht onderwijs. Kinderen werken dan vanuit hun eigen ontwikkeling steeds meer vanuit de leerlijnen. Er is instructie op niveau waarna de kinderen gedifferentieerd werken. Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven