Helcherseeschool

Carlstraat 11 4322 BA Scharendijke

  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool
  • Schoolfoto van Helcherseeschool

In het kort

Toelichting van de school

De Helcherseeschool, onderdeel van Lithora, is een gastvrije, protestant christelijke regioschool in het mooie Scharendijke.Wij bieden onze leerlingen goed onderwijs om samen te groeien en te leren.Dat doen we in een veilige omgeving met eigentijdse methoden, materialen en wetenschappelijk inzichten. Samen met de ouders geven we de kinderen een goede voorbereiding op een leven in deze ontwikkelende maatschappij. We werken samen met de medewerkers van Kibeo aan voor- en vroegschoolse educatie. Zij verzorgen ook voorschoolse- en buitenschoolse opvang.

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom voor een bezoek en een kennismakingsgesprek.

Team Helchersee

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Open
  • Vertrouwen
  • Sociaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In augustus 2015 zijn er meerdere nieuwe leerlingen ingeschreven die afkomstig zijn uit omliggende dorpen,  nadat er scholen in Ellemeet en in Brouwershaven gesloten zijn. Deze extra instroom zorgde tijdelijk voor een gemiddelde van rond de 100 leerlingen. Sinds 2022 zijn de laatste van deze ingestroomde leerlingen weer uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Hierdoor is de leerlingenpopulatie weer teruggezakt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven