Julianaschool

Julianalaan 2 1741 CL Schagen

  • Tijdens de werkweek zoeken we bijvoorbeeld uit wat er in- en rond de zee leeft
  • Onderzoek en betekenisvolle activiteiten staan centraal
  • Kinderen leren van en met elkaar
  • Schoolfoto van Julianaschool
  • Schoolfoto van Julianaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Julianaschool is een school met ontwikkelingsgericht onderwijs. Wij stimuleren en begeleiden leerlingen om steeds de volgende stap in hun ontwikkeling te maken. De Julianaschool is een openbare school. Bij ons is iedereen welkom, we hebben oog en respect voor ieders godsdienstige- en levensovertuiging. We verwachten dit respect van al onze geledingen (leerkrachten, ouders en kinderen). Naast het opdoen van de nodige kennis helpen we de kinderen gedurende hun basisschooltijd om zich voor te bereiden op hun latere rol in de samenleving.
Kinderen ontwikkelen zich bij ons tot zelfstandige, nieuwsgierige en betrokken wereldburgers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Betekenisvol voor kinderen
  • Betrokkenheid
  • Samen
  • Op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
340
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven