RK basisschool De Startbaan

Smirnoffstraat 15 2171 NZ Sassenheim

  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, maakt de Startbaan gebruik van het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Met het leerlingvolgsysteem worden de leervorderingen gedurende de hele basisschooltijd (groep 3 – 8) gevolgd. Met genormeerde Cito toetsen krijgt de leerkracht zicht op waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. De leerkracht kan de onderwijsbehoefte signaleren en bijvoorbeeld zien welke leerlingen extra aandacht of uitleg nodig hebben. Zo kan er worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind. In de groepen 1 en 2 worden kinderen systematisch door de leerkracht geobserveerd op verschillende facetten van hun ontwikkeling. 

Door,  naast de informatie die hij zelf al verkrijgt over zijn leerlingen, ook twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een frisse blik naar alle leerlingen. De nieuwe informatie geeft de leerkracht de kans om het onderwijs tijdig bij te sturen en geeft uw kind de beste kans om zijn talenten te ontwikkelen. De Cito toetsen worden, in groep 3 tot en met 7, afgenomen in de periode januari/februari en mei/juni. In groep 8 worden de reguliere toetsen, in verband met het moment van het geven van het schooladvies én het moment van afname van de Centrale Eindtoets, in medio oktober afgenomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstapprocedure PO-VO is te downloaden op onze website: www.destartbaan.org
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven