RK basisschool De Startbaan

Smirnoffstraat 15 2171 NZ Sassenheim

  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, maakt de Startbaan gebruik van het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Met het leerlingvolgsysteem worden de leervorderingen gedurende de hele basisschooltijd (groep 3 – 8) gevolgd. Met genormeerde Cito toetsen krijgt de leerkracht zicht op waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. De leerkracht kan de onderwijsbehoefte signaleren en bijvoorbeeld zien welke leerlingen extra aandacht of uitleg nodig hebben. Zo kan er worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind. In de groepen 1 en 2 worden kinderen systematisch door de leerkracht geobserveerd op verschillende facetten van hun ontwikkeling. 

Door,  naast de informatie die hij zelf al verkrijgt over zijn leerlingen, ook twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een frisse blik naar alle leerlingen. De nieuwe informatie geeft de leerkracht de kans om het onderwijs tijdig bij te sturen en geeft uw kind de beste kans om zijn talenten te ontwikkelen. De Cito toetsen worden, in groep 3 tot en met 7, afgenomen in de periode januari/februari en mei/juni. In groep 8 worden de reguliere toetsen, in verband met het moment van het geven van het schooladvies én het moment van afname van de Centrale Eindtoets, in medio oktober afgenomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstapprocedure PO-VO is te downloaden op onze website: www.destartbaan.org
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven